• Bag kampagnen står mere end 525.000 offentligt ansatte fra 34 faglige organisationer. Vi vil sætte fokus på værdien af det stærke fællesskab, vi gennem den såkaldte danske model har opbygget gennem årtier.

    Kampagnen lægger op til det offentliges overenskomstforhandlinger med KL (Kommunernes Landsforening) og Danske Regioner, der løber over efteråret og ind i foråret 2015, hvor særligt tre temaer er på spil: Det formelle samarbejde mellem ledelse og medarbejdere, det psykiske arbejdsmiljø og overenskomsternes betydning for en moderne offentlig sektor.

  • Hvad ville der ske, hvis vi ikke var her? Hvad ville der ske med det der ”Vi løfter i flok”?

    Danmark er bygget på stærke aftaler mellem arbejdstagere og arbejdsgivere. Aftaler der forudsætter tillid og prioriterer medbestemmelse. Med denne kampagne sætter vi fokus på de aftaler og den tillid, der er så karakteristisk for de offentlige danske arbejdspladser.

    Bak op om os og vores budskab. Tal om aftaler og tillid på din arbejdsplads. Del vores film, like vores side på Facebook og tweet om det under #dinstyrke.

  • Vores aftaler. Din styrke